Stair agus seannachas ár muintir.

Atheasc Dhómhnail Uí Éalaithe

Tá stair agus seannachas ár sínnsear faisgithe as análacha fior ársa, annálacha a thugann cothrumaíocht stádais, do thalamh, agus mhuintir na hÉireann agus Alban le cuid des na ciníocha is ársa ar domhain. Stair a théigheann siar go dtí tréimhse na Díle nú tuairim is 9000 bliain ó leag an chéad fhear cos ar thalamh na hÉireann.  Ní athruigheann na mílte fada blian, ní athruighean  said na marcanna agus na leacacha a fhág na daoine seo ina ndiaidh.  Ta sé ráidhte ag údair staire, ná fuil móran tiortha eile ar domhan go bhfuil an lion mór de láthaireacha seandálaíochta ionta agus atá in Éirinn agus in Albain.  Sampla fíor mhaith isea na páirceanna céide, i gCo Mhuigheó, mar a bhfuil an suidheamh ré – chloiche is ársa ar domhan, áit inar chómhnaigh 500 de fheireóirí 5000 ó shoin, n